ข่าวประชา่สัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561 ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน 2561 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2159
2.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการ กทพ. ผู้สนใจ ขอรับใบสมัครได้ทาง www.exat.co.th และยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นแทน(ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) โดยทำเป็นหนังสือปิดผนึกเป็นประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กทพ.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02- 579 0045, 02-588 9800 ต่อ 1054-1055

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น