ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจครั้งที่ 2 โดยจัดขึ้นในวันที่ 10 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ผู้สนใจสามารถแสดงความจำนงและส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามโทร 037 261 802 และ 089 – 4905896
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน