ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพในงานราชการศิลปะการวางตนของคนทำงานและการจัดพิธีการ” รุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ อรัญริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และรุ่นที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมวังสำราญ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครตามเอกสารที่แนบมานี้ ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ค่าลงทะเบียน 900 บาท ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดให้เข้ารับการอบรมมีสิทธิ์เบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามที่จ่ายจริงตามหนังสือกระทรวงการคลัง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
img137

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา