วิทยาลัยการอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ขอเชิญเข้าสมัครเพื่อเป็นนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาที่เปิดสอนมี 6 สาขา ประกอบด้วย การท่องเที่ยว การโรงแรม อาหารและโภชนาการ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบัญชี นักศึกษาที่สมัครเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ มีสวัสดิการด้านที่พักอาศัยและมีอาหารรับประทานฟรี 3 มื้อ ผู้ที่จะสมัครเรียนจะต้องมาเรียนด้วยความสมัครใจและต้องสามารถสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็นได้โดยไม่มีเงื่อนไข สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bbvcthailand.com
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา