ขอเชิญโรงเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง 31 ขา สามัคคี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัทเอพีฮอนด้า จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา สพฐเอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 15 ซึ่งได้จัดการแข่งขันต่อเนื่องทุกปี สำหรับในปีที่ 15 นี้ มีรูปแบบการแข่งขันโดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกทีมตัวแทนที่ทำเวลาดีที่สุดจำนวน 1 ทีม ส่งให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเพื่อรวบรวมจัดลำดับสถิติและค้นหาตัวแทนจังหวัด 77 จังหวัด ซึ่งฝ่ายการจัดการแข่งขันจะทำการประกาศรายชื่อตัวแทนทั้ง 77 จังหวัด เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะประเทศไทยโดยจะจัดแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยในวันที่ 29 มีนาคม 2563 ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จึงขอเชิญโรงเรียนสนใจในสังกัด สพฐ.พื้นที่จังหวัดสระแก้ว สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโดยสอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ต้นสังกัด ซึ่งโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและระเบียบการแข่งขันพร้อมใบสมัครได้ที่ http://www.sk1edu.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” โดยส่งใบสมัครไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน