สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับเทศบาลวังน้ำเย็น กำหนดจัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เพื่อเฉลิมฉลองและแสดงความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเงินรายได้จะนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดี มีฐานะยากจน จากท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้วให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อไป ในการนี้จึงขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนครั้งนี้ โดยสามารถสมัครได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว โทร 037-425118 ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา