สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ไปถวาย ณ วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร ตำบลน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น ในการนี้สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าวด้วยการบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา โดยสามารถนำเงินส่งบริจาคไปยังสถาบันได้ 3 วิธีคือ
1. เงินสดบริจาคได้ที่กลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทร 02 727 3497
2. ธนาณัติสั่งจ่ายเคาน์เตอร์ไปรษณีย์นิด้า 00205 ในนาม ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
3. โอนเงินเข้าบัญชี
3.1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน สาขาคลองจั่น ชื่อบัญชี กฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 040 252 7732
3.2 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชื่อบัญชี กฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 944 001 3408
ทั้งนี้โปรดส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมชื่อผู้บริจาคที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ตัวบรรจงไปยังกลุ่มงานสารบรรณกองกลางสำนักงานอธิการบดีตามที่อยู่ข้างต้น หรือส่งทางโทรสาร 0 2375 8798 เพื่อสถาบันจะได้จัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้ท่านนำไปลดหย่อนภาษีต่อไป

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา