สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน โดยมีชื่อใหม่คือ “สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ. ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยใช้ตัวย่อว่า สกพอ. และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Eastern Economic Corridor Office of Thailand

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา