สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอแจ้งประกาศสำนักงานการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็นประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
img136

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา