สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) สังกัดศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 9 ตำแหน่ง ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.moe.go.th และ www.bga.moe.go.th

ข่าวที่ผ่านมา