สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำจุลสาร “ก.พ.ค. New” ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (รายสี่เดือน) และรายงานประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือน สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ http://mspc.ocsc.go.th

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา