ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำจุลสาร “ก.พ.ค. New” ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (รายสี่เดือน) และรายงานประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือน สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ http://mspc.ocsc.go.th