ข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย ในวันที่ 12 ธ.ค.62