ข้อมูลเรียกบรรจุ

ข้อมูลความเคลื่อนไหวการเรียกบรรจุ “ครูผู้ช่วย” ปี พ.ศ.2563
บัญชี กศจ. สระแก้ว 

ลำดับที่สาขาวิชาเอกจำนวนผู้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการบรรจุคงเหลือขึ้นบัญชีหมายเหตุ
1การเงินและการบัญชี220หมดบัญชี
2จิตวิทยาและการแนะแนว110หมดบัญชี
3พลศึกษา770หมดบัญชี
4ภาษาจีน110หมดบัญชี
5ดนตรีศึกษา110หมดบัญชี
6นาฏศิลป์330หมดบัญชี
7ดนตรีสากล330หมดบัญชี
8คณิตศาสตร์33310สละสิทธิ 2 ราย ,
หมดบัญชี
9ภาษาไทย14140หมดบัญชี
10ภาษาอังกฤษ28270สละสิทธิ 1 ราย ,
หมดบัญชี
11ฟิสิกส์35310สละสิทธิ 4 ราย ,
หมดบัญชี
12ศิลปศึกษา110หมดบัญชี
13ปฐมวัย770หมดบัญชี
14ประถมศึกษา990หมดบัญชี
15คหกรรม110หมดบัญชี
รวม1461390
 

ข่าวที่ผ่านมา