ข้อมูลเรียกบรรจุ

ข้อมูลความเคลื่อนไหวการเรียกบรรจุ “ครูผู้ช่วย” ปี พ.ศ.2563
บัญชี กศจ. สระแก้ว 

ลำดับที่สาขาวิชาเอกจำนวนผู้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการบรรจุคงเหลือขึ้นบัญชีหมายเหตุ
1คณิตศาสตร์20190สละสิทธิ 1 ราย, หมดบัญชี
2ภาษาไทย46440สละสิทธิ, หมดบัญชี
3ภาษาอังกฤษ660หมดบัญชี
4วิทยาศาสตร์11110หมดบัญชี
5ฟิสิกส์550หมดบัญชี
6เคมี330หมดบัญชี
7สังคมศึกษา42420หมดบัญชี
8พลศึกษา41365
9ดนตรี/ดนตรีศึกษา110หมดบัญชี
10ดนตรีสากล330หมดบัญชี
11นาฏศิลป์330หมดบัญชี
12คอมพิวเตอร์48408
13ประถมศึกษา990หมดบัญชี
14ปฐมวัย65650หมดบัญชี
15จิตวิทยาและการแนะแนว110หมดบัญชี
16บรรณารักษ์110หมดบัญชี
17การเงิน/การบัญชี541
รวม31029314
 

ข่าวที่ผ่านมา