ข้อมูล จปฐ.ปี ๒๕๖๕

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วขอประชาสัมพันธ์เอกสาร สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๕ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนและแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกระดับ  คลิกที่นี่