วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ข้าราชการสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วร่วมแสดงเจตจำนง”ไม่ทนต่อการทุจริต” ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

https://www.facebook.com/suksathikansakaeo/videos/3062145567213262

ข่าวที่ผ่านมา