วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ข้าราชการสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วร่วมแสดงเจตจำนง”ไม่ทนต่อการทุจริต” ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว