ข้าราชการในสังกัด ร่วมแต่งชุดผ้าไทยเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการใส่ผ้าไทย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมแต่งชุดผ้าไทยเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการใส่ผ้าไทยลายขอ ซึ่งเป็นผ้าที่มีเอกลักษณ์และความสวยงามแสดงออกถึงความเป็นไทย