วันที่ 26 กันยายน 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมรดน้ำอวยพรเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา