วันที่ 26 กันยายน 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมรดน้ำอวยพรเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว