วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นำโดย นายโชคชัย พรหมมาก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าทีศึกษาธิการภาค 3 พร้อมคณะ ในการประชุมชีแจงการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา