คำสั่งย้ายศึกษาธิการจังหวัด

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาที่การ มีคำสั่งย้าย นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน มาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาที่การ ที่ ๒๒๘๒/๒๕๕๖๕ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ คลิกที่นี่