สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งคำสั่งที่ 2182/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น