งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายพีรพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำคณะลูกเสือจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี ร่วมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชันย์ ภาคตะวันออก ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งการจัดงานชุมนุมลูกเสือครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2562 
พิธีเปิด วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลาประมาณ 16.00 น. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้กล่าวเพื่อประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 แห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขลูกเสือไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้มีความมุ่งหมายสำคัญคือเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งมีลูกเสือ-เนตรนารี รวมไปถึงผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 8 จังหวัดประกอบด้วย ชลบุรี,ระยอง,ตราด,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,นครนายก,ปราจีนบุรีและสระแก้ว เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 6,810 คน นอกจากนี้ยังมีลูกเสือจากประเทศติมอเรสเต ซึ่งนำโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและการท่องเที่ยว ร่วมงานในครั้งนี้อีก10คน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน