วันที่ 11 มีนาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสภากาแฟจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 4/2564 ณ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ประจำจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมงานกันทุกกระทรวง เพื่อร่วมกิจกรรมสภากาแฟและหารือข้อราชการอื่นๆ พร้อมทั้งรับฟังนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว อย่างไม่เป็นทางการ

ทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดแสดงดนตรี การรำพื้นเมือง การจัดนิทรรศการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานทางการศึกษา โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทั้ง 9 อำเภอ ในจังหวัดสระแก้วให้ผู้มาร่วมงานได้รับชมและอุดหนุนสินค้าอีกด้วย

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

 

 

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา