จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ในส่วนภูมิภาคพร้อมกับส่วนกลางในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ซึ่งจะเริ่มจากหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้วถึงโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ตามเส้นทางถนนสุวรรณศร ไป-กลับ รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร โดยสามารถศึกษาเส้นทางการปั่นและการจัดรูปขบวนตามเอกสารที่แนบมานี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจังหวัดสระแก้วอำนวยการ โทร 037 425 125
รุ่งตะวันโรจนธรธราวัฒน์ รายงาน