จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี 2562 และเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 3 มกราคมถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสมัครทางเว็บไซต์ http://award.opdc.go.th และสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร. www.opdc.go.th>รางวัลเลิศรัฐ>สาขาการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม
รุ่งตะวัน โรจนธรธาวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา