วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัดอบรมการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมเสมาบูรพาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมี ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการต่อนายณัฏฐชัย นำพูนสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ ในการอบรมครั้งนี้มีนางสาวเนาวรัตน์ ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าอบรม จากโรงเรียนตามโครงการฯพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ จำนวน 11โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 22 คน
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา