ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งมีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 และ เขต 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจิตแพทย์ประจำโรงพยาบาล พยาบาลจิตเวช และนักจิตวิทยา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
 
รุ่งตะวัน โรจธรธราวัฒน์ รายงาน