ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

โดยสมัครสอบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์   http://103.205.161.139/

ประกาศรับสมัคร

เอกสารแนบท้าย 1

เอกสารแนบท้าย 2

เอกสารแนบท้าย 3

เอกสารแนบท้าย 4

เอกสารแนบท้าย 5

เอกสารแนบท้าย 6

เอกสารแนบท้าย 7

ประกาศรับสมัคร-ครูผู้ช่วย-กรณีพิเศษ-ปี-พ.ศ.2564-ข้อมูลทั้งหมด

ข่าวที่ผ่านมา