วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ออกตรวจติดตามเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาลวันลอยกระทง และบูรณาการออกตรวจติดตามจัดระเบียบสังคมในภาคกลางคืนร่วมกับฝ่ายปกครอง วัฒนธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์ สถานพินิจฯ สรรพสามิต ฯลฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา