การตรวจสอบผลคะแนนการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี 2563

1.โดยสามารถตรวจสอบผลคะแนนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์  http://202.29.83.158/web/Application.htm?mode=initLogin

2.แบบคำร้องขอดูคะแนนสอบแข่งขัน/คัดเลือก  แบบคำร้องขอดูคะแนนสอบครูผู้ช่วย ปี-2563

 

ข่าวที่ผ่านมา