ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้  นางสุนันทา ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นำโดย นายวัลลภ ประวัติวงค์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายอำเภออรัญประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และสมาชิกเหล่ากาชาด ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕ เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมดูแล ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ด้านการเรียน ความประพฤติ และค่าใช้จ่ายเงินพระราชทาน ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้ โรงเรียนอรัญประเทศ  จำนวน ๖ ราย โรงเรียน ส. ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓  จำนวน ๑ ราย