ตรวจเยี่ยมและมอบทุนการศึกษาพร้อมถุงยังชีพ

วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร. ณันศภรณ์ นิลอรุณ  ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางสุนันทา ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาวปราณี เชื้อชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นำโดย นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบทุนการศึกษาพร้อมถุงยังชีพ ให้แก่ นางสาววรรณิษา เกา นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ ๔ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว