วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ต่อนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 และนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ รองศึกษาธิการภาค 9 พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นการตรวจราชการในกรณีปกติ รอบที่ 1 เพื่อติดตามการดำเนินการจัดการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา