ต้อนรับผู้ตรวจราชการ นำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ต่อนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 และนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ รองศึกษาธิการภาค 9 พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นการตรวจราชการในกรณีปกติ รอบที่ 1 เพื่อติดตามการดำเนินการจัดการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน