ทำบุญสำนักงาน

วันที่ 30 กันยายน 2562 นายพีรพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัด นำข้าราชการในสังกัดทำบุญสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการประจําปีงบประมาณ 2562