วันที่ 30 กันยายน 2562 นายพีรพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัด นำข้าราชการในสังกัดทำบุญสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการประจําปีงบประมาณ 2562

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา