ทิศทางแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
http://gg.gg/iwr20

รายละเอเียดโปรดคลิก https://drive.google.com/file/d/1HoSYcw6ZqWNSXPbNmu5Ui8dXPWazhEEC/view

ข่าวที่ผ่านมา