วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และข้าราชการในสังกัด ออกติดตามร่วมกับคณะของนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในการออกตรวจเยี่ยมระดับจังหวัดเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ณโรงเรียนสระแก้วและโรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว โดยมีหน่วยงานที่ร่วมออกติดตามฯ ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมติดตามในครั้งนี้ด้วย
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา