นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 น. นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน