วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดและนักเรียนในสถานศึกษา พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย (Big day) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว ส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว ณ บริเวณตลาดสมบูรณ์โชคเมืองแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด และมีประชาชนเข้าร่วมเดินรณรงค์ครั้งนี้ประมาณ 600 คน ซึ่งการเดินรณรงค์ครั้งนี้เริ่มต้นจากตลาดสมบูรณ์โชคเมืองสระแก้ว ตามเส้นทางถนนสุวรรณศร โค้งเข้าตลาดตระกูลสุข และสิ้นสุดการเดินรณรงค์ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว(หลังเก่า)

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา