นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดสระแก้วพระอารามหลวง

วันที่ 8 เมษายน 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดสระแก้วพระอารามหลวง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหารตำรวจทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วยประชาชนของชาวจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมพิธีกันอย่างมากมาย

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน