ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
ปฐมนิเทศข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่รายงานตัวเข้ารับราชการครูจำนวน 10 อัตรา
ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว


รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒนื รายงาน

สอบถามได้ค่ะ