ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่อง ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.moe.go.th/…/%E0%B8%A3%E0%B8%…/news_boontee/55134

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว