ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พศ.2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พศ.2563

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ดาน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

มาตรการป้องกันการทุจริต