สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ส.ธ.) ขอส่งประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. ประจำงวดที่ 12/2561 (เดือนธันวาคม 2561) เพื่อแจ้งให้สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามข้อ 18, 19 และ 20 แห่งข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ 2549 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา