ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ ปี พ.ศ.2563 (รอบ ที่ 2)