ประกาศรับสมัครงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา (ส่วนภูมิภาค) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.moe.go.th

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน