ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง โดยกำหนดวันรับสมัครเข้ารับการสรรหา ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว