ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผอ.

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบ ผอ.