ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์