ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
– รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปพนักงานด้านภาษาต่างประเทศ (คนพิการ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

– รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปพนักงาน ด้านภาษาต่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.moe.go.th หัวข้อ “ประกาศ”

สอบถามได้ค่ะ