ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศ 38 (ค)