ประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และคนในครอบครัว

เนื่องในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี สากล ดร.นัณศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และคนในครอบครัว เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

พิธีประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และคนในครอบครัว